Taisyklės

Užsiregistravę neBrisius.lt projekte patvirtinate, kad esate susipažinę su taisyklėmis ir su jomis sutinkate.

neBrisius.lt projekto dalyvis (toliau dalyvis) – asmuo, užsiregistravęs neBrisius.lt projekte, pilnai užpildęs anketą, esančią internete ir laukiantis ar jau turėjęs projekto siūlomą fotosesiją ir istoriją. Dalyviu gali tapti tik asmuo, priglaudęs gyvūną iš prieglaudos, gatvės ar žmogaus, kurio globoje gyvūnui grėsė pavojus;

neBrisius.lt projekto organizatorius (toliau dalyvis) – VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“;

neBrisius.lt projekto fotosesija ir istorija (toliau paslauga) – organizatoriaus teikiama paslauga, dėl kurios dalyvis registruojasi į neBrisius.lt projektą. Istorijos faktus, pagal kuriuos redaktorius rašys istoriją, dalyvis turi pateikti raštu projekto koordinatoriui arba fotografui (priklausimai nuo susitarimo). Taip pat, dalyvis pats gali parašyti visą istoriją, o redaktorius ištaiso gramatines ir stiliaus klaidas.

Dalyvavimo neBrisius.lt projekto taisyklės:

1. Dalyvio pareigos, atsakomybės ir supratimas:

1.1. Dalyvis supranta ir sutinka, kad Jo nuotrauką ir istoriją organizatorius gali naudoti:

  • neBrisius.lt internetiniame puslapyje ir kituose organizatoriui priklausančiuose puslapiuose;
  • savo ir Lietuvos prieglaudų socialiniuose tinkluose;
  • organizatoriaus partnerių puslapiuose; kitais komerciniais ir reklaminiais tikslais.

1.2. Dalyvis, naudodamas organizatoriaus padarytas nuotraukas ir istoriją, visuomet nurodo nuotraukos autorių ir savininką (fotografą ir aktyvią nuorodą į www.neBrisius.lt puslapį);

1.3. Dalyvis negali naudoti nuotraukų komerciniais ir reklaminiais tikslais be organizatorius sutikimo;

1.4. Užsiregistravęs ir su organizatoriais dėl paslaugos susitaręs dalyvis privalo pranešti apie pasikeitimus ir negalėjimą dalyvauti ne vėliau nei 24 valandos prieš susitartą laiką;

1.5. Dalyvis supranta, kad projektą vykdo žmonės, savanoriškai ir neatlygintai skiriantys savo papildomą laiką, priemones ir pinigus kokybiškos paslaugos įvykdymui, todėl terminas, kurį gali tekti laukti iki paslaugos įvykdymo, gali užtrukti neterminuotą laiką ir svarbiausia yra kantrybė ir supratimas.

2. Organizatoriaus pareigos, atsakomybės ir supratimas:

2.1. Organizatorius už paslaugą, dėl kurios registruojasi dalyviai, vykdo nemokamai ir pinigus gali imti tik tuo atveju, jei dalyvis pats pasisiūlo sumokėti (paremti organizatorių);

2.2. Terminas, per kurį organizatorius įvykdo paslaugą yra neterminuotas. To priežastis – riboti žmogiškieji ir finansiniai resursai bei didelis dalyvių skaičius;

2.3. Organizatorius įsipareigoja nekeisti, neperfrazuoti ir kitaip nemenkinti dalyvių papasakotos istorijos ir visomis išgalėmis apginti jų orumą;

2.4. Organizatorius pasižada pasistengti su visais dalyviais susisiekti per kaip įmanoma trumpesnį laiką, tačiau esant nesklandumams, tikisi, kad dalyviai susisieks pakartotinai patys (vidutinis laukimo terminas 1 mėnesis);

2.5. Organizatorius dalyviams nemoka jokių komisinių už projekte esančių nuotraukų ir istorijų publikavimą organizatoriaus partnerių puslapiuose ar už bet kokį pajamų generavimą dėl projekto vykdomos veiklos;

2.6. Organizatorius pasilieką teisę keisti dalyvavimo neBrisius.lt taisykles, prieš tai nepranešęs to dalyviams;

Svarbu! Organizacija nežada pardavinėti nuotraukų, kad bet kas galėtų jomis naudotis ir manipuliuoti. Pagrindinis tikslas yra šviesti visuomenę, plėsti jų akiratį ir rodyti gerąją praktiką kaip įmanoma plačiau. Labai tikimės visiško supratimo ir komunikacijos šiuo klausimu ir esant nesusipratimams ar nusiskundimams labai prašome kreiptis nurodytais kontaktais su mandagia forma parašytu nuogąstavimu. Dėl taisyklėse esančių sąlygų neperskaitymo nusiskundimų nepriimame.